Nowości dla nauczycieli (07.2019)

Pedagogika i profilaktyka społeczna : nowe wyzwania, konteksty, problemy / redakcja naukowa Mariusz Z. Jędrzejko, Adam Szwedzik. Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA (ASPRA-JR F.H.U.), 2018.
Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Zachowania ryzykowne
Proces emancypacji kultury szkoły / Maria Czerepaniak-Walczak. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018.
Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Polityka oświatowa
Dyslalia obwodowa : diagnoza i terapia logopedyczna wybranych form zaburzeń / Danuta Pluta-Wojciechowska. Bytom : Wydawnictwo Ergo-Sum, 2019.
Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Diagnoza logopedyczna
Bingo matematyczne : gry matematyczne dla uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej / Joanna Świercz. Opole : Wydawnictwo Nowik, 2019.
Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Literatura polska
To, co mi pomaga / [opracowanie merytoryczne i graficzne: Ewa Święcicka]. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2019.
Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Pomoce techniczne dla niepełnosprawnych
Ćwiczenia z u - ó, ch - h do zastosowania w terapii pedagogicznej, na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych z uczniami w wieku 13+ / Elżbieta Suwalska. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2019.
Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Język polski (przedmiot szkolny)
Książka popularnonaukowa dla dzieci i młodzieży w polskiej szkole w latach 1945-1989 : zalecenia i rzeczywistość : (studia i szkice) / Bogumiła Staniów. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich ; Wrocław : we współpracy Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018.
Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Wydawnictwa dla dzieci i młodzieży
Po nitce do kłębka : ćwiczenia rozwijające koncentrację wzrokowo-ruchową i doskonalące znajomość przysłów / Magdalena Hinz. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2019.
Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Rozwój psychofizyczny dziecka
Zabawy logorytmiczne dla najmłodszych : ćwiczenia wykorzystywane w profilaktyce i terapii logopedycznej, rytmice oraz nauczaniu przedszkolnym i zintegrowanym / Anna Newlaczyl, Katarzyna Szłapa, Iwona Tomasik. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2019.
Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Rytmika
Matematyczne karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Cz. 1 / Kazimierz Słupek. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2019.
Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Skip to content