Zakończenie badań satysfakcji użytkowników

Zakończyliśmy ankietę „Badanie satysfakcji użytkowników Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu”. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni, że zechcieliście Państwo wyrazić swoją opinię na temat usług świadczonych przez Bibliotekę  oraz poświęciliście swój czas na jej wypełnienie. Z satysfakcją informujemy, że w ankiecie wzięły udział 484 osoby. Na pytanie „Jak Pan/Pani ocenia całość usług bibliotecznych? (wg skali od 1 do 5)” uzyskaliśmy średnią arytmetyczną 4,61.

Dziękujemy za tak wysoką oceną i szczere odpowiedzi. Niezwykle cenne są Państwa uwagi na temat funkcjonowania naszej biblioteki.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Podobne wpisy