Nowości dla studentów (04.2019)

Special education vocabulary in use : podręcznik do nauki angielskiego słownictwa z zakresu pedagogiki specjalnej / Anna Treger, Bronisław Treger. - Warszawa : Wydawnictwo Poltext, copyright 2018.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Pedagogika specjalna
Komunikacja medyczna dla studentów i lekarzy / pod redakcją Marii Nowiny Konopki, Wojciecha Feleszki, Łukasza Małeckiego. Kraków : Medycyna Praktyczna, copyright 2018.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło przedmiotowe Lekarze a pacjenci
Bezpieczeństwo energetyczne : koncepcje, wyzwania, interesy / redakcja naukowa Jarosław Gryz, Andrzej Podraza, Mariusz Ruszel. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2018.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Bezpieczeństwo energetyczne państwa
Gerontologopedia / redakcja naukowa Waldemar Tłokiński, Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2018

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Starzenie się
Socjologia pracy w zarysie / Monika Budnik. Warszawa : Difin, 2019.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Rynek pracy
Metody techniki narzędzia nauk o bezpieczeństwie / Andrzej Dawidczyk, Justyna Jurczak, Piotr Łuka. Warszawa : Difin, copyright 2019.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Nauki o bezpieczeństwie
Podstawy mechaniki ciał stałych i płynów / Andrzej Flaga. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, copyright 2019.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Mechanika ośrodków ciągłych
Rzetelne dziennikarstwo : aksjologia i deontologia / Tadeusz Kononiuk ; Uniwersytet Warszawski Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii. - Warszawa ; Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, copyright 2018.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Etyka dziennikarska
Zarządzanie marketingowo-logistyczne : kontekst zrównoważonego rozwoju / Sabina Kauf, Marzena Kramarz, Adam Sadowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2019.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Rozwój zrównoważony
Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych / redakcja naukowa Elżbieta Rutkowska. Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Opieka długoterminowa
Skip to content