Nowości dla studentów (08.2018)

System zarządzania kryzysowego : diagnoza i kierunki doskonalenia / Grzegorz Pietrek. Warszawa : Difin, 2018.
Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Zarządzanie kryzysowe
Prawo dla fizjoterapeutów / Małgorzata Paszkowska. Stan prawny na 1 marca 2018 roku. - Warszawa : Difin, 2018.
Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło przedmiotowe Fizjoterapia
Strategie radzenia sobie z tremą : w kształceniu muzycznym oraz w zawodzie muzyka / redakcja naukowa Urszula Bissinger-Ćwierz, Anna Antonina Nogaj. - Warszawa : Difin, 2018
Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Prezentacje i wystąpienia
Podstawy kształtowania efektywności przedsiębiorstw / redakcja naukowa Krzysztof Łobos. Warszawa : Difin, 2018
Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Efektywność ekonomiczna
Grooming : wybrane aspekty prawnokarne i kryminologiczne / Marta Dąbrowska. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2018.
Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Prawo karne
Metodologiczne vademecum badacza pedagoga / Heliodor Muszyński ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2018.
Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Pedagogika
Zarys psychologii penitencjarnej : pomiędzy teorią a praktyką / Robert Poklek. - Warszawa : Difin, 2018.
Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Kara pozbawienia wolności
Animacja kultury w perspektywie pedagogicznej : studia i szkice / Dariusz Kubinowski, Urszula Lewartowicz. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" , 2018
Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Edukacja kulturalna
Probacja : teoria i metodyka / Bartłomiej Skowroński. - Warszawa : Difin, 2018.
Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Kuratorzy (prawo)
Etykieta w biznesie i administracji publicznej z elementami protokołu dyplomatycznego / Wojciech F. Szymczak. - Warszawa : Difin, 2018.
Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Autoprezentacja
Skip to content