Nowości dla nauczycieli (05.2018)

Gladiator prawdy : Norwid - poeta naszych czasów / - [Warszawa] : Oficyna Wydawnicza Volumen, 2018.
Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Poeci polscy
Pokonać dysleksję : nowy, kompletny, oparty na badaniach naukowych program dla osób z zaburzeniami czytania na każdym poziomie / Sally Shaywitz ; [przekład Karol Jaroszewski]. - Gdańsk : Harmonia Universalis - Grupa Wydawnicza Harmonia, copyright 2018.
Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Dysleksja i dysgrafia
Książka w życiu człowieka : w poszukiwaniu (u)traconej wartości / redakcja naukowa: Katarzyna Segiet, Kamila Słupska. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2017.
Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Edukacja medialna
Jaka to pora roku : ćwiczenia rozwijające myślenie przyczynowo-skutkowe i zdolności poznawcz dzieci / Magdalena Hinz. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2017.
Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Spostrzeganie
Zdania obrazkowo-wyrazowe : materiał do terapii głosek k, ki, g, gi, h, hi / Małgorzata Kobus, Marzena Polinkiewicz. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2017.
Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Język polski (przedmiot szkolny)
Co się przed chwilą mogło stać? : ćwiczenia rozwijające myślenie przyczynowo-skutkowe / Amanda Hopkins ; [opracowanie merytoryczne i graficzne Magdalena Hinz]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2017.
Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Rozwój psychofizyczny dziecka
Spektrum autyzmu i strategie deeskalacji : praktyczny przewodnik po pozytywnych interwencjach behawioralnych dla dzieci i młodzieży / Steve Brown ; przekład Dorota Szatkowska-Jaskuła. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2017.
Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Dziecko autystyczne
Przemoc rodzinna : aspekty psychologiczne, pedagogiczne i prawne / redakcja naukowa Agnieszka Lewicka-Zelent. - Warszawa : Difin, 2017.
Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Przemoc w rodzinie
Pomagamy dziecku z opóźnionym rozwojem mowy : ćwiczenia usprawniające / Elżbieta Kowalik ; [ilustracje Przemysław Sałamacha]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2018.
Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Dziecko z zaburzeniami mowy
Rozumienie świata : o warsztatach pracy z książką i czytelnikami / Elżbieta Hornowska [i inni]. - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2017.
Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Metody aktywizujące (pedagogika)edukacyjnych
Skip to content