Nowości dla nauczycieli (03. 2018)

Dobro i zło w wychowaniu dziecka. T. 1, Ku dobru / pod redakcją Michała Głażewskiego i Bożeny Muchackiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2017.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Wychowanie moralne
Dobro i zło w wychowaniu dziecka. T. 2, Przeciw złu / pod redakcją Michała Głażewskiego i Bożeny Muchackiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2017.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Wychowanie
Cyfrowy tubylec w szkole - diagnozy i otwarcia. T. 1, Współczesny uczeń a dydaktyka 2.0 / redakcja naukowa Marzenna Nowicka, Joanna Dziekońska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Zastosowania multimediów w edukacji
Wybrane narzędzia do programu psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Terapia zabawą
Codzienne gry i zabawy dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego : 100 zajęć wzmacniających dzieci z problemami sensorycznymi / Barbara Sher ; przekład Katarzyna Bereda-Rosołek. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2018.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Integracja percepcyjno-motoryczna
Socjalizacja i wychowanie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w erze cyfrowej / Piotr Plichta. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Młodzież z niepełnosprawnością intelektualną
Rodzina uczniów zdolnych / Sylwia Gwiazdowska-Stańczak, Andrzej E. Sękowski. - Warszawa : Difin, 2018

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Dziecko zdolne Warszawa : Difin, 2018
Kreatywne zabawy z papierem / Igor Buszkowski. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2017

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Papieroplastyka
Statut branżowej szkoły I stopnia i szkoły policealnej po reformie oświaty / [redakcja merytoryczna Lidia Marciniak, Elżbieta Piotrowska-Albin]. - Stan prawny na 20 października 2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Reforma oświaty w Polsce (2017)
Ćwiczę, myślę, rozwijam się : trening mowy i myślenia u dzieci z zaburzeniami komunikacji / Marzena Fenert. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2017

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Skip to content