O podręcznikach dla bibliotekarzy

21 lutego 2018 r. w sali Urzędu Miejskiego na szkoleniu zorganizowanym przez Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz Bibliotekę Pedagogiczną spotkało się grono ponad 60 nauczycieli-bibliotekarzy ze szkół radomskich. Spotkanie poświęcone było nowym metodom propagowania czytelnictwa oraz zagadnieniom związanym z ewidencją podręczników w bibliotece szkolnej. Dyskusja, jaka wywiązała się zwłaszcza wokół drugiego zagadnienia świadczy o tym, że wśród nauczycieli-bibliotekarzy wciąż jest duże zapotrzebowanie na szkolenia dotyczące kwestii związanych z tzw. darmowymi podręcznikami. Mamy nadzieję, że uczestnicy spotkania rozwiali chociaż część swoich wątpliwości. Dla wszystkich udostępniamy na naszej stronie (Ewidencja podręczników 2018) prezentację użytą podczas szkolenia. Serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu.

Podobne wpisy