Projekt unijny

Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu Filia w Pionkach wznowiła działalność po gruntownej modernizacji budynku przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach, trwającej od 20 lipca 2016 roku do 21 listopada 2019 roku. Modernizacja realizowana była w ramach projektu pn.: „PRZEBUDOWA I ZABOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. RADOMSKIEJ 7 W PIONKACH SZANSĄ NA AKTYWIZACJĘ I INTEGRACJĘ SPOŁECZNĄ” i współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu RPMA.06.02.00-IP.01-14-034/16, Oś priorytetowa VI „Jakość życia”

dla działania 6.2 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych”, typ projektów: „Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej” w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Beneficjentem Projektu było Województwo Mazowieckie, realizatorem Projektu – Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu, partnerem Projektu – Powiat Radomski.
Całkowita wartość projektu to: 4 515 783,40 zł.
Koszty kwalifikowalne: 4 216 233,40 zł.
Koszty niekwalifikowalne: 299 550,00 zł.
Podział środków przeznaczonych na realizację projektu:
– wkład Unii Europejskiej: 80% kosztów kwalifikowanych, tj. 3 372 986,72 zł.
– wkład Budżetu Państwa: 15% kosztów kwalifikowanych, tj. 632 435,01 zł.
– wkład własny: 5% kosztów kwalifikowanych, tj. 210 811,67 zł.

Dnia 11 kwietnia 2019 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Radomiu Filia w Pionkach odbył się wernisaż wystawy Małgorzaty Wróblewskiej pt. „Pejzaż i okolice”. W odnowionych murach zabytkowego „Pałacyku dyrektora Prota” zgromadzono w sumie blisko sześćdziesiąt prac autorki. Dwadzieścia osiem rysunków oraz trzydzieści wielobarwnych obrazów. Wystawa jest prezentowana w dwóch salach biblioteki.
Małgorzata Wróblewska ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie. Dalszą naukę kontynuowała w Katedrze Sztuki Politechniki Radomskiej, dzisiejszy Uniwersytet Technologiczno Humanistyczny Wydział Sztuki. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku arteterapii i terapii zajęciowej. Od 2004 roku należy do Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Radomskiego. Pracuje jako instruktor w Środowiskowym Domu Samopomocy i jako terapeutka zajęciowa w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w Pionkach. W swoim dorobku artystycznym ma około trzydziestu wystaw indywidualnych oraz udział w wielu wystawach zbiorowych.
W dniu 15 kwietnia 2019 r. posadzono przed biblioteką sadzonkę – klon dębu Bartek. Sadzonkę przekazało zespołowi ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego Nadleśnictwo Kozienice. Przy sadzeniu drzewka byli obecni pracownicy KPK, Biblioteki Pedagogicznej i Nadleśnictwa Kozienice. Obok drzewka została wbita tablica z certyfikatem – „Zaświadcza się, że sadzonka dębu szypułkowego jest oryginalnym potomkiem najsłynniejszego w Polsce pomnika przyrody dąb Bartek rosnącego na terenie Nadleśnictwa Zagnańsk”.
Obchody Roku Stanisława Moniuszki w Bibliotece Pedagogicznej w Radomiu Filia w Pionkach
W związku z obchodami 200. rocznicy urodzin kompozytora, 8 maja 2019 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Radomiu Filia w Pionkach odbyło się spotkanie „Urodziny Pana Moniuszki”. W spotkaniu wzięła udział grupa emerytowanych nauczycieli z naszego miasta. Bibliotekarze przybliżyli uczestnikom spotkania postać wielkiego kompozytora, nazywanego ojcem polskiej opery narodowej. Goście zapoznali się z najważniejszymi faktami z życia artysty, ciekawostkami dotyczącymi jego życia i twórczości, wysłuchali także kilku z najsłynniejszych pieśni i fragmentów oper Stanisława Moniuszki.
Uczestnicy spotkania mogli także oglądać galerię plakatu moniuszkowskiego Witolda Mysyrowicza. Zaprezentowano 20 plakatów słynnego artysty grafika.

Dnia 23 maja 2019 roku w Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach odbył się finał X konkursu „Nasza mała ojczyzna – Pionki i powiat radomski”.
Jego organizatorami był CAL w Pionkach we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Radomiu Filia w Pionkach oraz Publiczną Szkołą Podstawową nr 5 w Pionkach. Honorowy patronat nad konkursem sprawował Starosta Powiatu Radomskiego i Burmistrz Miasta Pionki.
Jak co roku organizatorzy starali się, aby tematyka konkursu wiązała się z historią Ojczyzny.
Mając na względzie kultywowanie tradycji narodowych , motywem przewodnim tegorocznej edycji konkursu była twórczość wielkiego polskiego kompozytora Stanisława Moniuszki, nazywanego często ojcem polskiej opery narodowej.
Ze względu na swój narodowy charakter i wysokie walory artystyczne, pieśni Moniuszki były i są Polakom dobrze znane i często wykonywane, nie tylko przez profesjonalnych artystów, ale także przez muzykujących amatorów.
Utwory Moniuszki, mające często charakter patriotyczny, cieszyły się wielkim uznaniem i popularnością w ojczyźnie pod zaborami. Dziś, w czasach niepodległości, tym bardziej należy kultywować narodowe tradycje. Zadaniem osób biorących udział w konkursie było przedstawienie prac, w których za pomocą rysunku, tekstu i śpiewu opowiadają o ziemi radomskiej nawiązując jednocześnie do twórczości naszego piewcy narodowego.
Z tego zadania uczestnicy konkursu wywiązali się znakomicie.
W tym roku w konkursie wzięło udział 18 szkół, wpłynęło 47 prac plastycznych, 16 prac literackich, 13 prac fotograficznych i 29 prezentacji multimedialnych.
Dnia 14 maja 2019 r. komisja w składzie: Marzena Murawska, Grażyna Dąbkowska, Marzena Szulikowska, Aleksandra Jagiełło, Tomasz Wróblewski, Krzysztof Wiśniewski oceniła prace nadesłane na konkurs.
Prace Literackie
Oceniono16 prac: 11 prac ze szk. podst. i 5 prac z kl. gimn. i ze szk. ponadgimn. Wszystkie nagrodzone prace plastyczne i fotografie są zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w bibliotece. Zapraszamy do oglądania wystawy.

Nagrodzono 44 uczniów. Przyznano10 I nagród, 10 II nagród, 9 III nagród i 15 wyróżnień.