WE.21.6.2018

WE.21.6.2018 – Postępowanie na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie ogrodzenia oraz nawierzchni parkingu przy budynku Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu filia w Lipsku, ul. Biblioteczna 3A wraz z zagospodarowaniem terenu”

Pliki do pobrania