ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

WE.21.3.2018 – Postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie ogrodzenia oraz nawierzchni parkingu przy budynku Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Lipsku, ul. Biblioteczna 3a wraz z zagospodarowaniem terenu.

WE.21.4.2018 – Postępowanie na złożenie oferty cenowej dotyczącej wykonania usługi: usunięcia karniszy, malowania pomieszczeń, dostarczenia i montażu rolet okiennych, dołożenia żeberek żeliwnych do kaloryfera. 

WE.21.5.2018 – Postępowanie do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji przetargowej i przeprowadzenie postępowania przetargowego oraz wykonanie dokumentacji na wyłonienie inspektora nadzoru.

WE.21.6.2018 – Postępowanie na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.:   „Wykonanie ogrodzenia oraz nawierzchni parkingu przy budynku Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Lipsku,  ul. Biblioteczna 3A wraz z zagospodarowaniem terenu”. 

WE.21.7.2018 – Postępowanie na wykonanie usługi usunięcia karniszy, malowania pomieszczeń, dostarczenia i montażu rolet okiennych, dołożenia żeberek żeliwnych do kaloryfera w budynku Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Szydłowcu, ul. Staszica 3.

WE.21.8.2018 – Postępowanie na wykonanie usługi usunięcia karniszy, malowania pomieszczeń, dostarczenia i montażu rolet okiennych, dołożenia żeberek żeliwnych do kaloryfera.

WE.21.9.2018 – Przetarg na wykonanie ogrodzenia oraz nawierzchni parkingu przy budynku Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Lipsku przy ul. Bibliotecznej 3A wraz z zagospodarowaniem ternu.

WE.21.10.2018- Postępowanie na usługę malowania pomieszczeń, kaloryferów i parapetów, dostarczenia i montażu rolet okiennych w Bibliotece Pedagogicznej w Radomiu Filia w Zwoleniu, ul. Kościuszki 39.